Delavnice EFT za strokovne delavce vrtcev in šol

Strokovni delavci vrtcev in šol se pri svojem delu vsakodnevno soočajo z mnogimi izzivi, ki od njih zahtevajo zbranost, osredotočenost, čustveno stabilnost, ustrezno odzivanje, nadzor in dovolj energije za stalni kontakt z mnogo ljudmi. Če ob tako zahtevnem delu ustrezno ne poskrbijo zase, to lahko dolgoročno vodi v kronično utrujenost ali celo bolezen.

Tapkanje je univerzalna metoda (samo)pomoči, ki jo šole po svetu zelo uspešno umeščajo v svoj vsakdan, saj lahko učitelje/vzgojitelje zelo učinkovito podpre pri njihovem delu z otroki.

Strokovni delavci vrtca/šole lahko tapkanje na delovnem mestu uporabijo za:

 • odpravljanje stresa,
 • lažje soočanje z vsakodnevnimi izzivi,
 • več umirjenosti in sproščenosti pri delu z otroki,
 • lažje soočanje s čustveno zahtevnejšimi situacijami,
 • lažje vzpostavljanje umirjene in bolj osredotočene komunikacije,
 • lepše in bolj povezane odnose v kolektivu,
 • umiranje otrok v razredu/v skupini,
 • lažje in globlje povezovanje z otroki,
 • pomoč otrokom s čustvenimi izbruhi in vedenjskimi težavami,
 • podporo otrokom pri vedenjih, ker so prisotna močna čustva (jeza, bes, žalost …),
 • lažjo komunikacijo s starši,
 • sproščanje otrok pred zahtevnejšimi nalogami, preverjanji in ocenjevanji.

Ponudba zajema uvodno praktično predstavitev metode EFT in tematske delavnice.

UVODNA PRAKTIČNA PREDSTAVITEV METODE EFT

Predstavitev poteka v treh delih:

 • PRVI DEL – predstavitev metode EFT in prikaz tapkanja.
 • DRUGI DEL – metoda v praksi – izvajanje tapkanja (tapkanje na vdih/tapkanje konkretne težave).
 • TRETJI DEL – pogovor z udeleženci glede uporabe tapkanja pri delu z otroki in odgovarjanje na vprašanja.

Trajanje: 90 minut

TEMATSKE DELAVNICE

Tematske delavnice se lahko izvedejo po uvodni praktični predstavitvi metode EFT, ko udeleženci že poznajo tapkanje. Tema tapkanja se dogovori vnaprej, nato pa se na delavnicah posvetimo tapkanju na to temo. Teme so lahko vezane na tapkanje z otroki ali pa na stiske in težave, ki jih na delovnem mestu doživljajo zaposleni. Nekaj predlaganih tem:

 • učinkovita komunikacija s starši;
 • samozavestno javno nastopanje;
 • ko v razredu zavre;
 • težko mi je, ko je težko otroku;
 • moja stiska pri ocenjevanju;
 • vedno mi za vse zmanjkuje časa;
 • postajam kronično utrujen/-a;
 • prevelika odgovornost me duši
 • ali katerkoli druga tema po dogovoru.

Trajanje: 90 minut